در خانه تاریخی مشیر الملک برپاشد؛

نمایشگاه نقاشی و خط «سفرنامه باران» اثری از حمیدرضا قمی‌نژاد با نمایش ۲۵ اثر در دو زمینه نقاشی و خوشنویسی در خانه تاریخی مشیر الملک اصفهان افتتاح شد.

عکاس: محمدرضا باقری