پایان فعالیت بزرگ ترین رویداد فرهنگی این هفته اصفهان؛

نمایشگاه کتاب اصفهان که از نهم تا ۱۵ آبان ماه در نمایشگاه های بین المللی اصفهان برپا بود، شامگاه سه شنبه همراه با استقبال خوب مردم آخرین روز کاری خود را به پایان رساند.

عکاس: محمدرضا باقری