متن کامل سخنرانی جناب آقای دکتر سجاد آیدنلو

《سبب و سابقه برگزاری چهاشنبه‌سوری و ۱۳‌به‌در  در سنت های ایرانی》

۲۰ اسفند ۹۷

👇